Библиотека

Школска библиотека, иако смештена у малом простору, броји преко 10 000 књига. Ученици је радо посећују користећи, поред обавезне школске лектире, и дечју белетристику, приручну литературу (енциклопедије, речнике, лексиконе), као и бројне дечје часописе (Мали политикин забавник, Ђачко доба, Забавник ђачког доба, Мали витез, Витез ). Ученици их често прелиставају проналазећи у њима најактуелније информације из различитих области. Књиге из обавезне школске лектире распоређене су по разредима, док је остали део фонда смештен по систему УДК. Приступ књигама је слободан.

Радно време библиотеке је сваког радног дана од 7:30 – 13:30h.

У сарадњи са библиотекаром, учитељима и наставницима ученици учествују у изради школског листа “Негован“ чији је први број изашао 1959. године, у време када је Раља била препознатљива по фабрици цемента.

Први сачувани бројеви “Негована“, листа названог по трагично настрадалом ученику петог разреда Неговану Пауновићу, верни су одраз ондашњег времена. Бројни исечци, записи и фрагменти из овог листа на врло занимљив начин осликавају време и динамику тадашњег живота, не само школе, већ и самог места. Било је то време када се много више градило (зграде за становање, водовод, биоскопска сала), више дружило, а фудбалски тим из Раље био врло успешан. Ево неколико занимљивих исечака из тих дана…

У току свог дугогодишњег излажења “Негован“ је освајао бројна признања и награде, а 1986. године “Политика“ га је штампала као награду за један од најквалитетније урађених школских листова у земљи.

“Негован“ излази једном годишње у склопу прославе Дана школе, у марту месецу. У њему се објављују најбољи литерарни радови ученика од првог до осмог разреда, ликовни радови, новости из школе, резултати са такмичења…