Запослени

I разред

Љиљана Васковић – I1; Татјана Перић – I2

II разред

Ана Матић – II1; Роса Малић – II2

III разред

Александра Ћирица – III1; Снежана Симић -III2

IV разред

Бисенија Радисављевић – IV1; Слађана Ристић – IV2

Издвојена одељења

Поповић – Друмине

Биљана Ристић – II и IV; Маријана Качаревић – I; Давор Кандић – III

Парцани

Мира Божић – II и IV; Јелена Радомировић – I и III

Стојник

Марина Павловић – I и III; Данијела Николић – II и IV

Бабе

Владан Вукосављевић – I, III и IV

Наставници предметне наставе:

Српски језик

Слађана Јанић; Љубица Дабетић

Енглески језик

Радмила Васић; Зорица Керезовић; Весна Лазаревић

Француски језик

Лидија Миловановић

Математика

Бојана Раичевић; Анико Митић

Физика

Амелиjа Нинковић

Хемија

Славојка Берић

Биологија

Владимир Шакић

Географија

Снежана Јаковљевић

Историја

Весна Милетић

Техничко и информатичко образовање

Владан Стевановић; Мила Милошевић

Музичка култура

Томислав Цакић

Ликовна култура

Ана Марија Ћућа

Физичко васпитање

Никола Жмурић; Драгица Бранковић

Грађанско васпитање

Весна Милетић

Верска настава

Горан Аврамовић

Ненаставно особље:

Директор школе: Славица Перовановић

Педагог: Зорица Мијаиловић

Библиотекар: Јовка Дивац

Административно особље

Секретар школе: Наташа Грујовић

Административни радник: Јелена Милићевић

Шеф рачуноводства: Слободанка Давидовић

Благајник: Марија Агатуновић

Помоћно-техничко особље

Домар: Новица Станојевић

Ложач: Јожеф Балатон

Помоћни радници: Десанка Недељковић, Планка Миленковић, Милка Манојловић, Биљана Перчић, Драгана Милићевић, Радица Милосављевић, Мирјана Симеуновић, Нада Гајић, Јованка Ђорђевић