Одељењске старешине

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ

 

 

Редни

   број

Одељење

Број ученика

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

Мушки

Женски

Свега

1.

I – 1

9

9

18

Слађана Ристић

2.

I – 2

9

10

19

Јелена Радомировић

3.

II – 1

8

11

19

Љиљана Васковић

4.

II – 2

12

7

19

Татјана Перић

5.

III – 1

12

6

18

Ана Матић

6.

III – 2

12

4

16

Роса Малић

7.

IV – 1

8

10

18

Александра Ћирица

8.

IV – 2

10

8

18

Снежана Симић

9.

V – 1

13

14

27

Слађана Јанић

10.

V – 2

14

14

28

Лидија Миловановић

11.

VI – 1

14

13

27

Амелија Нинковић

12.

VI – 2

12

15

27

Радмила Васић

13.

VII – 1

12

10

22

Весна Милетић

14.

VII – 2

12

7

19

Бојана Раичевић

15.

VIII – 1

14

11

25

Владан Стевановић

16.

VIII – 2

10

13

23

Мила Милошевић

Укупно

16

181

162

343

 

 

БРОЈНО СТАЊЕ У ПОДРУЧНОМ ОДЕЉЕЊУ У СТОЈНИКУ

 

1.

I – III

5(1+4)

4 (0+4)

9 (1+8)

Марина Павловић

2.

II – IV

3 (2+1)

8 (4+4) 

11 (6+5 )

Марина

Укупно

2

 

 

20 (7+13)

 

 

 

БРОЈНО СТАЊЕ У ПОДРУЧНОМ ОДЕЉЕЊУ У ПОПОВИЋУ

 

1.

II  раз.

17   (9 м, 8 ж )

Маријана Качаревић

2.

IV раз.

6 (1 м, 5 ж)

Давор Кандић

3

I – III

8(3+5)

6(3+3)

14 (6+8)

Биљана Ристић

Укупно

3

 

 

37 (16+21)

 

 

БРОЈНО СТАЊЕ У ПОДРУЧНОМ ОДЕЉЕЊУ У ПАРЦАНИМА

 

1.

I / III

2 (0+2)

6(3+3)

8(3+5)

Мира Божић

2.

II / IV

2(0+2)

5 (2+3)

7(2+5)

Данијела Николић

Укупно

2

 

 

15(5+10)

 

 

БРОЈНО СТАЊЕ У ПОДРУЧНОМ ОДЕЉЕЊУ У БАБАМА

1.

I

II

III

IV

Укупно

Владан Вукосављевић

Укупно

3 м

0

2(1+1)

6 (5+1)

 

Укупно

I раз

18(7+11)

II раз 23(12+11)

III раз

16(6+10)

IV раз

23(10+3)

80

(34+36)