Школски календар

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ
Редни број Активност Време реализације
1. Почетак школске године 1. септембар 2014. године
2. Свечани пријем првака од стране директора и одељењских старешина 1. септембар 2014. године
3. Обележавање Дечје недеље Од 29.09. до 3.10.2014. године
4. Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату 21. октобар 2014. године
5. I класификациони период 31. октобар 2014. године
6. Дан просветних радника 8. новембар 2014. године – дан пре
7. Обележавање Дана толеранције 16. новембар 2014. године – дан после
8. Крај првог полугодишта 30. децембар 2014. године
9. Зимски распуст 31.12.2014. – 19.01.2015. године
10. Почетак другог  полугодишта 20. јануар 2015. године
11. Прослава Школске славе – Свети Сава Уторак, 27. јануар. 2015. године
12. Државни празник – Сретење 16. и 17. фебруар 2015. године
13. Школски лист „Негован“ Од 1. до 5. марта 2015. године
14. Дан школе 5.  март 2015. године (радно и свечано)
15. Такмичења ученика Фебруар – мај
16. III класификациони период 31. март 2015. године
17. Дан сећања на жртве холокауста 22. април 2015. године
18. Пролећни распуст 9.04.2015 – 15.04.2015. године
19. Дан победе 9. мај 2015. године
20. Пролећни крос – спортски дан Мај
21. Завршетак наставне године за ученике VIII разреда 29. мај 2015. године
22. Матурско вече ученика VIII разреда Мај – јун
23. Подела сведочанстава и дипломаученицима осмог разреда 5. јун 2015. године
24. Екскурзија ученика од I – VII разреда Мај – јун
25. Припремна настава за ученике осмог разреда 1. јуна – 12. јуна 2015. године
26. Завршетак наставне године за ученике од I – VII разреда 12. јун 2015. године
27. Подела књижица и сведочанстава ученицима од I – VII разреда 28. јун 2015. године
28. Летњи распуст 15. 06. 2015. – 31.0 8. 2015. године (петак)
29. Разредни испити По договору и потреби
30. Поправни испити По договору и потреби