Р А С П О Р Е Д   Д Е Ж У Р С Т В А

 

 

 

 

ДВОРИШТЕ

ПРИЗЕМЉЕ

ПРВИ

СПРАТ

РЕКОНСТРУИСАНИ

ДЕО

 

ПОНЕДЕЉАК

 

 

 

 

Максимовић

Ивана

 

Миловановић Лидија

Јокић Бранка

 

Радмило

Илић

 

Михаиловић

Сања

Видаковић Тања

 

 

УТОРАК

 

 

 

Шакић Владимир

 

Јаковљевић Снежана

Јанковић Бојан

 

Живановић

Светлана

Дунић Мирјана

 

Илић Радмило

Ћућа Ана Марија

 

 

СРЕДА

 

 

 

Вукадиновић

Марко

 

Карановић

Слободан

Дунић  Мирјана

 

Јаковљевић

Снежана

 

Максимовић Ивана

 

 

ЧЕТВРТАК

 

 

 

Вукадиновић Марко

 

Миловановић Лидија

Татјана Видаковић

 

Берић

Славојка

 

Милетић Тарабановић Валентина

Аврамовић Горан

 

ПЕТАК

 

 

 

Качаревић

Дејан

 

Мијаиловић

Данијела

Јокић Бранка

 

Цакић

Томислав

 

Јанић Слађана

                             

 

  Д И Р Е К Т О Р     Ш К О Л Е

Ана Матић

Распоред дежурства наставника у матичној школи у
поподневној смени разредне наставе

 

понедељак

предметни наставници

Аврамовић Горан и Керезовић Зорица

уторак

учитељи првог разреда

Радомировић Јелена и Ристић Слађана

среда

учитељи другог разреда

Малић Роса и Васковић Љиљана

четвртак

учитељи трећег разреда

Тодоровић Марко и Марина Грујић Недељковић

петак

учитељи четвртог разреда

Снежана Симић и Александра Ћирица

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА УЧИТЕЉА У ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА

 

 

По договору у издвојеним одељењима , учитељи  дежурају на недељном нивоу.

 

Издвојено одељење  Поповић

месец

недеља

Дежурни учитељ

 

Септембар

 

1.

Маја Станић

2.

Маријана Качаревић

3.

Биљана Ристић

4.

 

Маја Станић

 

Октобар

 

1.

Маријана Качаревић

2.

Биљана Ристић

3.

Маја Станић

4.

 

Маријана Качаревић

 

Новембар

 

1.

Биљана Ристић

2.

Маја Станић

3.

Маријана Качаревић

4.

 

Биљана Ристић

 

Децембар

 

1.

Маја Станић

2.

Маријана Качаревић

3.

Биљана Ристић

4.

Маја Станић

 

Јануар

 

1.

Маријана Качаревић

2.

 

Биљана Ристић

 

Фебруар

 

1.

Маја Станић

2.

Маријана Качаревић

3.

Биљана Ристић

4.

 

Маја Станић

 

Март

 

 

 

 

 

Април

1.

Маријана Качаревић

2.

Биљана Ристић

3.

Маја Станић

4.

 

Маријана Качаревић

1.

Биљана Ристић

2.

Маја Станић

3.

Маријана Качаревић

4.

 

Биљана Ристић

 

Мај

 

1.

Маја Станић

2.

Маријана Качаревић

3.

Биљана Ристић

4.

 

Маја Станић

 

Јун

 

1.

Маријана Качаревић

2.

Биљана Ристић

 

 

Издвојено одељење Парцани

 

месец

недеља

Дежурни учитељ

 

Септембар

 

1.

Данијела Николић

2.

Мира Божић

3.

Данијела Николић

4.

 

Мира Божић

 

Октобар

 

1.

Данијела Николић

2.

Мира Божић

3.

Данијела Николић

4.

 

Мира Божић

 

Новембар

 

1.

Данијела Николић

2.

Мира Божић

3.

Данијела Николић

4.

 

Мира Божић

 

Децембар

 

1.

Данијела Николић

2.

Мира Божић

3.

Данијела Николић

4.

Мира Божић

 

Јануар

 

1.

Данијела Николић

2.

 

Мира Божић

 

Фебруар

 

1.

Данијела Николић

2.

Мира Божић

3.

Данијела Николић

4.

 

Мира Божић

 

Март

 

 

 

 

 

Април

1.

Данијела Николић

2.

Мира Божић

3.

Данијела Николић

4.

 

Мира Божић

1.

Данијела Николић

2.

Мира Божић

3.

Данијела Николић

4.

 

Мира Божић

 

Мај

 

1.

Данијела Николић

2.

 

3.

Данијела Николић

4.

 

Мира Божић

 

Јун

 

1.

Данијела Николић

2.

 

 

Издвојено одељење Стојник

Дежурни учитељ у току целе школске године

 

Марина Павловић

 

Издвојено одељење Бабе

Дежурни учитељ у току целе школске године

 

Александра Ленђеловић