Стручно веће српског језика, страних језика и историје

Писмене провере знања из природних наука

Провере знања из предмета: 
Музичка култура, наставник Томислав Цакић
Ликовна култура, наставник Ана Марија Ћућа 
Физичко васпитање, Дејан Качаревић, Сања Михаиловић, Драгица Бранковић
Верска настава, наставник Горан Аврамовић
нису планиране