РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ У РАЉИ

 

Час

Прва смена

Друга смена

1.

7,30 – 8,15

13,40 – 14,25

2.

8,20 – 9,05

14,30 – 15,15

Велики одмор траје 20 минута

3.

9,25 – 10,10

15,35 – 16,20

4.

10,15 – 11,00

16,25 – 17,10

5.

11,05– 11,50

17,15 – 18,00

6.

11,55 – 12,40

 

7.

12,50 – 13,35

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА

 

СТОЈНИК

БАБЕ

1.

8,00 – 8,45

8,30 – 9,15

2.

8,50 – 9,35

9,20 – 10,05

Велики одмор траје 15 минута

3.

9,50 – 10,35

10,20 – 11,05

Велики одмор траје 10 минута                      Велики одмор траје 15 минута

4.

10,45 – 11,30

11,20 – 12,05

5.

12,35 – 13,20

12,10 – 12,55

 

ПАРЦАНИ

ПОПОВИЋ

1.

7,30 – 8,15

8,00 – 8,45

2.

8,20 – 9,05

8,50 – 9,35

Велики одмор траје 15 минута

3.

9,20– 10,05

9,50 – 10,35

Велики одмор траје 15 минута

4.

10,20 – 11,05

10,50 – 11,35

5.

11,10 – 11,55

11,40 – 12,25