Из године у годину број ученика је варирао, тако да данас (школске 2014/2015. године) школа броји 389 основаца распоређених у 24 одељења – 16 одељења од I до IV и 8 одељења од V до VIII разреда.

У школи је запослено 52 радника, од чега 15 наставника разредне наставе, 19 наставника предметне наставе и 18 ваннаставно особље. Наставни кадар чине релативно млади чланови и већином (80%) су путници.

Настава се одвија у две смене – ученици од V до VIII разреда похађају наставу у преподневној, а од I до IV разреда у послеподневној смени (због специфичних услова путовања, ученици од V – VIII разреда из околних места могу да похађају наставу само у преподневној смени).

Сваке школске године организују се излети, екскурзије и рекреативна настава у складу са планом и програмом, а према предвиђеним маршрутама.

У протеклих пар година уложена су знатна материјална средства да се школа реновира и модернизује (опреми савременом рачунарском техником, интерактивним таблама и сл.).

Велика пажња посвећена је стручном усавршавању наставника који су досад прошли многе обуке и присуствовали бројним предавањима и семинарима.

Ученици школе постижу врло добре резултате учествујући на разним конкурсима (литерарни, ликовни и др.) и бројним такмичењима на нивоу општине, града и републике.

Данас се културна и јавна делатност школе углавном одвија кроз успешан рад бројних секција (драмска, рецитаторска, литерарна, ликовна, музичка, ритмичка, спортска, саобраћајна, географско-историјска, еколошка) и разна такмичења и смотре на нивоу општине и града. Поводом Дана св. Саве (27. јануар) и Дана школе (5. март) изводи се садржајан културно-уметнички програм.

У протеклих четрдесетак година школа је угостила многе дечје писце (Драгана Лукића, Миру Алечковић, Десанку Максимовић, Добрицу Ерића, Љубивоја Ршумовића, Недељка Попадића и др.), познате јавне личности и била иницијатор бројних хуманитарних акција.

Школску библиотеку, која броји преко 10 000 књига, ученици радо посећују користећи, поред обавезне школске лектире и дечју белетристику, приручну литературу, као и бројне часописе које библиотека редовно добија. У сарадњи са библиотекаром, учитељима и наставницима ученици учествују у изради школског листа ”Негован”, чији је први број изашао давне 1959. године. У току свог дугогодишњег излажења ”Негован” је освајао бројна признања и награде, а 1986. године ”Политика” га је штампала као награду за један од најквалитетније урађених школских листова у земљи.