Важно обавештење за ученике осмог разреда и њихове родитеље

Важно обавештење за ученике осмог разреда и њихове родитеље
У складу са Годишњим планом рада школе и школским календаром о образовно- васпитном раду основних школа за школску 2023/24. годину, у петак 22.3.2024.године и у суботу 23.3.2024.годеине, одржаће се пробни завршни испит и то:
У петак 22.3.2024.године, са почетком у 12 часова, пробни испит из математике, а у суботу 23.3.2024. године са почетком у 9 часова из српског језика, док ће се трећи тест из изабраног предмета полагати са почетком у 11.30 часова.
Оба дана када ученик полаже пробни завршни испит, мора имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом.
Испит се полаже у школи.
У просторији у којој се полаже испит ученик седи на месту са редним бројем који одговара редном броју на Јединственом списку ученика.
Први дан испита у школи, ученици након наставе полажу тест, док другог дана,  у суботу, ученици треба да дођу у школско двориште  у 8.15 часова на кратак састанак са одељенским старешинама. Доласком на место полагања, ученици ће бити распоређени у фискултурну салу тј. учионоице ОШ “Цана Марјановић” Раља.
Од личних ствари на испит се може понети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари( мобилни телефон, паметни сат и друго) обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита (испред фискултурне сале/учионица).
У прилогу се налази видео упутство намењено ученицима и њиховим родитељима.
Управа школе