Школска библиотека је од 2020. године, након комплетног реновирања старог дела школе, пребачена у нову, већу просторију. Посебна пажња се поклања естетском уређењу библиотеке које доприноси топлој и пријатној атмосфери. Ученици је радо посећују позајмљујући са већим интересовањем књиге, како оне ван лектире (пустоловине, авантуре, књиге за тинејџере, стрипове), тако и оне које су предвиђене за лектиру.

Захваљујући средствима које Министарство просвете издваја уназад већ неколико година за обнову фондова школских библиотека, школа је набавила бројне актуелне публикације и књиге за лектиру и тиме обновила и допунила велики део постојећег књижног фонда. Библиотека тренутно броји око 11000 књига.

Књиге из обавезне школске лектире распоређене су по разредима, док је остали део фонда смештен по систему УДК. Приступ књигама је слободан.

Радно време библиотеке је сваког радног дана од 8:00 – 14:00h.

Упис ученика 1. разреда у школску библиотеку

Прошле недеље ученици 1. разреда (1-1 и 1-2) посетили су школску библиотеку и званично постали њени чланови. Након што су сазнали нешто више о самој библиотеци, књигама које библиотека поседује и основним правилима коришћења књижног фонда, подељене су им чланске карте и сликовнице.

Дружење са најмлађима протекло је у пријатној атмосфери. Првачићи су постављали разна питања везана за библиотеку и читање и већ за пар дана обећали наставак дружења.

Тања и Јовка, школски библиотекари