НАБАВКА БЕСПЛАТНИХ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ

НАБАВКА БЕСПЛАТНИХ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ

ОШ „Цана Марјановић“ Раља

НАБАВКА БЕСПЛАТНИХ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ

Који су социјано угрожени, треће и свако следеће дете, ученици са сметњама у развоју, ученици који похађају индивидуални програм за школску  2024/2025. године

Поштовани,

Министарство просвете планира да  и за школску 2024/2025. годину обезбедило бесплатна наставна средства за следеће ученике :

–          Ученицима из социјално/материјално угрожених породица ( примаоци новчане социјалне помоћи);

–          Ученицима који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП 3;

–          Ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, који се образују по индивидуалном образовном плану, а потребни су им прилагођени уџбеници, као и ученицима који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, а којима је потребно прилагођавање ( увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);

–          Ученицима из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне школе. Уколико основну школу похађа више деце из породица које остварују право за добијање уџбеника на основу овог критеријума , уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање , без обзира на редослед рађања ;

–          Ученицима из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат ;

–          Ученицима који болују од ретке болести ;

–          Ученицима који остварују право на туђу негу и помоћ ;

–          Ученицима првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату,са видео садржајима на српском знаковном језику ;

У складу са тим, школи је неопходно да у периоду од 05 – 12. априла 2024. године као доказ о испуњавању услова доставите следеће податке :

–          За ученике социјално/материјално угрожених породица – примаоце новчане социјалне помоћи – РЕШЕЊЕ ( КОПИЈА) којима се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.

 

–          За ученике који су из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне школе. Уколико основну школу похађа више деце из породица које остврују право за добијање уџбеника на основу овог критеријума, уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање, без обзира на редослед рађања ( средња школа, факултет ) – потврду образовно – васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда о образовно – васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете. За ученике који се налазе у основној школи, школа не издаје потврда, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

 

–          За ученике из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ РЕШЕЊЕ ( КОПИЈА) којима се утврђује својство родитеља, односно умрлилист за другог родитења.

 

–          За ученике који болују од ретких болести – извештај од лекара.

 

–          За ученике који остварују право на туђу негу и помоћ – РЕШЕЊЕ ( КОПИЈА) којима се утврђује наведено право.

 

–          За ученике који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану ( ИОП 1, ИОП 2 и ИОП 3 ), није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

 

Још једном Вас молимо да потребну документацију доставите најкасније до 12. априла 2024. године у Секретаријат ОШ „ Цана Марјановић „ Раља, како би се тражене информације Министарству просвете доставиле на време.

Директор школе

ОШ „ Цана Марјановић“

Ана Матић